Aké podmienky má spĺňať ventilácia?

Wentylacja jest to wymiana zużytego i zanieczyszczonego powietrza (w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wszelkich innych) na świeże dostarczone z zewnątrz. Dlatego też każdy budynek mieszkalny czy też użyteczności publicznej powinien porostu „oddychać”.

Ventilácia je výmena použitého a znečisteného vzduchu (v obytných priestoroch, verejných službách a akýchkoľvek iných zariadeniach) za čerstvý vzduch privádzaný zvonka. Preto by každá bytová alebo verejná budova mala jednoducho „dýchať“.

Ventilácia by mala spĺňať niekoľko podmienok:

musí byť súvislá, nepretržitá a musí pracovať aj počas našej neprítomnosti

musí byť prevádzkovaná v každej miestnosti a musí zabezpečiť stálu výmenu vzduchu

musí poskytovať možnosť regulácie v závislosti od dopytu

Pohoda a nálada do veľkej miery závisia od kvality ovzdušia v našom okolí. Je to jeden z dôvodov, prečo sú inštalované tlakové prívodné štrbiny vzduchu. Miestnosti, ktoré pravidelne používame každý deň, bez riadneho vetrania, vytvárajú ideálny základ pre zvyšovanie vlhkosti, a tým aj pre vývoj plesní a húb. Majú deštruktívny vplyv na technický stav budov a sú zodpovedné za mnoho negatívnych účinkov na naše zdravie, ako sú alergie, únava, bolesti hlavy, choroby dýchacích ciest atď. Tieto problémy môžeme odstrániť alebo im zabrániť inštaláciou prívodných štrbín. Vzhľadom na klimatické podmienky v miestnostiach, v ktorých sa nachádzame, musíme vziať do úvahy výhody používania tlakových prívodných štrbín vzduchu. Hlavnou výhodou a tiež výhodou tlakovej prívodnej štrbiny oproti hygro prívodnej je to, že dodáva čerstvý vzduch a zároveň odstraňuje použitý vzduch bez ohľadu na úroveň vlhkosti v miestnosti. Inými slovami, zabraňuje tomu a nepôsobí len potom, keď je neskoro.