Aká je hodnota U?

Hodnota U okna je koeficient prestupu tepla, čo ukazuje, do akej miery udržujú okná teplú miestnosť. Hodnota je vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový povrchu skla v prostredí s teplotným rozdielom 1 ° K [W / m2K]. Čím nižšia je hodnota U, tým lepší je izolačný výkon skla. Tzv. Tabule s nízkou emisivitou majú zvýšenú tepelnú izoláciu vyjadrenú veľmi nízkymi hodnotami U.