Jakie warunki powinna spełniać wentylacja?

Wentylacja jest to wymiana zużytego i zanieczyszczonego powietrza (w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wszelkich innych) na świeże dostarczone z zewnątrz. Dlatego też każdy budynek mieszkalny czy też użyteczności publicznej powinien porostu „oddychać”.

Wentylacja powinna spełniać kilka warunków:

  • musi być ciągła, pracować podczas naszej nieobecności
  • obsługiwać każde pomieszczenie, zapewniając stałą wymianę powietrza
  • zapewniać możliwość regulacji w zależności od zapotrzebowania

Dobre samopoczucie zależy w znacznej mierze od jakości powietrza w naszym otoczeniu. Jest to jeden z powodów, dla którego instaluje się ciśnieniowe nawiewniki powietrza. Pomieszczenia które na co dzień użytkujemy, pozbawione prawidłowo działającej wentylacji stwarzają idealne podłoże do wzrostu wilgoci a, co za tym idzie do rozwoju pleśni i grzyba. Mają one destrukcyjny wpływ na stan techniczny budynków i są odpowiedzialne za wiele skutków negatywnych dla naszego zdrowia takich jak alergie, uczucie zmęczenia, bóle głowy, choroby dróg oddechowych itp.. Można zlikwidować te problemy lub im zapobiec montując nawiewniki powietrza. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w pomieszczeniach w których egzystujemy musimy rozważyć korzyści płynące z użytkowania ciśnieniowych nawiewników powietrza. Zasadniczą zaletą, a zarazem przewagą nawiewnika ciśnieniowego, nad nawiewnikiem higrosterowanym jest to, że dostarcza on świeże, a co za tym idzie usuwa zużyte powietrze bez względu na poziom wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Mówiąc inaczej zapobiega, a nie działa po fakcie.